Podmínky použití

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 04. 12. 2012;

Internetové stránky, z nichž jste na tyto Podmínky použití vstoupili (dále jen „stránky“), jsou vytvořeny a řízeny společností W. L. Gore & Associates GmbH (dále souhrnně jen „Gore“, „my“ a „nám, nás“).

Níže uvedené podmínky (dále jen „Podmínky použití“) si pečlivě přečtěte. Používání těchto stránek (jak je definováno níže) těmto Podmínkám použití podléhá.

 1. Přistoupení na podmínky.Svým vstupem na stránky či jejich používáním souhlasíte s těmito Podmínkami použití a s veškerými dalšími pravidly, která na stránkách případně zveřejníme.

  Tyto Podmínky použití (a uvedená další pravidla) můžeme čas od času měnit; o změnách vás můžeme informovat všemi vhodnými prostředky, včetně vyvěšení revidované verze těchto Podmínek použití na stránkách. Kdy jsme tyto Podmínky použití naposledy změnili, zjistíte dle výše uvedeného popisku „NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO“. Vstupem na stránky či jejich používáním po změně těchto Podmínek použití na dané změny přistupujete.
   
 2. Odpovědnost za obsah.Společnost Gore kompiluje materiály na stránkách velmi pečlivě a zajišťuje, aby byly pravidelně aktualizovány. Společnost Gore nezaručuje plný, nepřerušovaný a bezchybný provoz stránek. Veškeré informace obsažené na stránkách jsou poskytnuty pouze orientačně a nenahrazují podrobné osobní poradenství pro vaše nákupní rozhodnutí. Technické vlastnosti a podrobnosti o popsaných výrobcích jsou pouze příklady. Vlastnosti výrobků a údaje o nich se mohou zejména lišit mezi různými státy. Vyhrazujeme si právo kdykoli provádět změny. Aktuální a spolehlivé informace o technických vlastnostech, podrobnostech či parametrech našich výrobků lze získat pouze od maloobchodu, od příslušného autorizovaného prodejce či dovozce či od společnosti Gore. Upozorňujeme, že výrobky, které lze objednat prostřednictvím stránek, podléhají dalším podmínkám. Před objednáním výrobků si pečlivě prostudujte všechny další podmínky, které se na daný nákup vztahují.
   
 3. Soukromé použití.Tyto stránky jsou určeny pouze pro osobní a nekomerční použití. Tyto stránky a/nebo jakékoli informace o výrobcích na stránkách uvedené nesmíte používat ani jinak využívat v souvislosti s jakýmkoli obchodem či komerčním podnikáním (ziskovým či neziskovým).
 1. Práva duševního vlastnictví.Obsah a struktura internetových stránek společnosti Gore je chráněna autorským právem. Kopírování, pozměňování, šíření či jiné užívání informací nebo dat jakýmkoli způsobem či v jakékoli formě zejména používání textů, částí textů nebo obrázků vyžaduje předchozí schválení společnosti Gore.

  Ochranné známky Gore a související loga Gore jsou celosvětově chráněna. Ostatní ochranné známky použité na stránkách jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Ochranné známky a loga Gore se smí používat pouze ve spojení se zbožím vyrobeným společností Gore či s výslovným povolením společnosti Gore. Firemní logo Gore smí používat pouze společnost Gore.
   
 2. Odkazy. Stránky mohou uvádět odkazy na jiné webové stránky a online zdroje. Za takovéto externí stránky či zdroje neneseme odpovědnost a uvedení odkazu neznamená podporu z naší strany. Odkazy na tyto stránky mohou být uvedeny na jiných stránkách s naším svolením či bez něj; jakékoli odkazy na naše stránky nebo z nich můžeme zablokovat.
   
 3. Ochrana dat..Společnost Gore bere ochranu dat vážně. Informace o tom, jak data zpracováváme, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a Zásadách pro soubory cookie.
   
 4. Kontakt.Máte-li jakékoli dotazy nebo stížnosti ohledně stránek nebo těchto Podmínek použití, zašlete e-mail na contact us, nebo napište na následující adresu: W.L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Str. 22-24, 85640 Putzbrunn, Germany.Upozorňujeme, že e-mailová komunikace nemusí být vždy bezpečná. Proto byste ve své e-mailové korespondenci s námi neměli uvádět informace o kreditní kartě či jiné citlivé informace.Tyto Podmínky použití se řídí právem Spolkové republiky Německo s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
   
 5. Pro vlastní přehled si můžete kopii těchto Podmínek použití (a jejich revidované verze) vytisknout, stáhnout nebo jinak archivovat.Stránky ©2012 W.L. Gore & Associates GmbH, není-li uvedeno jinak. Všechna práva vyhrazena.