Zásady ochrany osobních údajů

Společnost W. L. Gore & Associates GmbH (dále souhrnně jen „Gore“, „my“ a „nám, nás“) zajišťuje ochranu dat a chceme, abyste byli informováni, jak shromažďujeme, používáme a předáváme osobní údaje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy v souvislosti s osobními údaji, které shromažďujeme prostřednictvím těchto internetových stránek (dále jen„stránky“). Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nezabývají shromažďováním, používáním nebo předáváním informací třetími osobami, na jiných internetových stránkách nebo mimo internet.

NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO: 04.12.2012

Tím, že nám poskytnete osobní údaje, souhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit vyvěšením nových zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách. Kdy byly tyto Zásady ochrany osobních údajů naposledy revidovány, zjistíte dle popisku „NAPOSLEDY AKTUALIZOVÁNO“ v horní části této stránky. Všechny změny v našich Zásadách ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem, kdy je revidovaná verze Zásad ochrany osobních údajů na stránkách zveřejněna. Použijete-li stránky po provedení změn, má se za to, že jste Zásady ochrany osobních údajů akceptovali.

Jak společnost Gore používá osobní údaje

Společnost Gore používá vaše osobní údaje hlavně k tomu, aby s vámi obchodovala. Vaše osobní údaje můžeme rovněž používat k následujícím účelům:

 • k plnění vašich požadavků, jako je odpověď na dotaz ohledně našich produktů, pomoc s nalezením obchodu ve vaší blízkosti, splnění vaší objednávky, zpracování vaší platební karty a/nebo poskytování zákaznického servisu;
 • zasílání důležitých informací ohledně stránek, změn našich podmínek a zásad a/nebo jiných administrativních informací. Tyto informace mohou být důležité, proto byste neměli vyjadřovat výslovný nesouhlas s příjímáním takovýchto sdělení;
 • k vaší registraci na seminář;
 • k umožnění vaší účasti na slosováních, soutěžích a obdobných reklamních akcích a k administraci těchto aktivit. Některé z těchto aktivit mají další pravidla, která mohou obsahovat další informace o tom, jak používáme a sdělujeme vaše osobní údaje.

Statistické a souhrnné údaje můžeme rovněž využívat k tomu, abychom pro vás přizpůsobili obsah na našich stránkách a poskytovali vám nabídky konkrétně pro vás, a také k usnadnění interních úkonů, jako je analýza dat, audity, vývoj nových produktů, vylepšování našich internetových stránek, zlepšování služeb, zjišťování trendů používání a zjišťování účinnosti našich reklamních kampaní. Více podrobností naleznete v našich Zásadách pro soubory cookie.

Tam, kde je to nutné, vás požádáme o svolení, zda vás můžeme e-mailem informovat o produktech, programech, službách a reklamních akcích, které pro vás mohou být zajímavé.

Rovněž posíláme e-maily dalším osobám pomocí funkce typu „poslat příteli“. Použitím této funkce nám sdělujete, že jste oprávněni používat a poskytnout nám jméno a e-mailovou adresu svého přítele.

Jak jsou osobní údaje předávány

Osobní údaje můžeme předávat třetím osobám k těmto účelům:

 • třetím osobám - poskytovatelům služeb pro účely služeb webhostingu, analýzy dat, IT služeb, služeb doručování e-mailů, provádění průzkumů, aplikací pro sociální média a vyvěšení v nich, zpracování platebních a kreditních karet, plnění objednávek a další podobné služby;
 • třetím osobám, aby vás mohly kontaktovat ve věci produktů, programů, služeb, informací a reklamních akcí, o nichž se domnívají, že vás mohou zajímat;
 • pro vaši identifikaci kterékoli osobě, které prostřednictvím stránek posíláte zprávy;
 • třetím osobám - pořadatelům slosování, soutěží a obdobných reklamních akcí, pokud se jich účastníte;
 • vašich sdělení o službách (například diskusní nástěnky, funkce chatu, „profilové stránky“ a blogy, komunitní weby, kde se mimo jiné můžete „podělit o svůj příběh“ a psát recenze o produktech), kde můžete zveřejňovat informace a materiály. Upozorňujeme, že veškeré informace, které prostřednictvím těchto služeb zveřejníte (například osobní údaje obsažené na fotografiích, v příbězích, komentářích a videích, která odesíláte) se stanou veřejnými informacemi a mohou být dostupné pro návštěvníky stránek a širokou veřejnost;
 • v případě reorganizace, sloučení, prodeje, založení společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné změny kontroly nad podnikem, majetkem nebo akciemi či jejich částí (zejména v souvislosti s insolvenčním či obdobným řízením);
 • tak, jak to považujeme za správné (a) podle platných zákonů, včetně zákonů platných mimo stát vašeho bydliště; (b) k dodržení zákonem stanovených postupů; (c) na základě požadavků veřejných a státních orgánů, včetně veřejných a státních orgánů mimo stát vašeho bydliště; (d) při vymáhání našich podmínek; (e) k ochraně vlastního provozu; (f) k ochraně svých práv, osobních údajů, bezpečnosti či majetku a/nebo práv, osobních údajů, bezpečnosti či majetku vás i jiných osob; a (g) s cílem uplatnění právních cest k prosazení svých práv či omezení případných škod.

Údaje o používání

My i třetí osoby - poskytovatelé služeb můžeme od vás shromažďovat údaje o používání, včetně vaší IP adresy, MAC adresy, typu vašeho počítače, rozlišení displeje, verze operačního systému a internetového prohlížeče, jakož i informace získané díky používání cookies, pixel tagů, web-bugů a jiných podobných technologií, abychom vám mohli poskytovat lepší služby s informacemi uzpůsobenými vám na míru a usnadnit vám další užívání stránek. Více podrobností naleznete v našich Zásadách pro soubory cookie.

Stránky třetích osob

Tyto Zásady ochrany osobních údajů neřeší postupy ochrany osobních údajů, informací či jiných postupů třetích osob a neneseme za ně odpovědnost. Z umístění odkazu na stránkách nevyplývá schválení propojených stránek námi ani našimi společnostmi ve skupině.

V některých případech vám k provádění plateb můžeme umožnit používání platebních služeb třetích osob. Chcete-li provést platbu s použitím platební služby, budete přesměrováni na stránky, které patří platební službě a nikoli nám. Veškeré informace, které poskytnete prostřednictvím stránek platební služby, podléhají platným zásadám ochrany osobních údajů platební služby a nikoli těmto Zásadám ochrany osobních údajů. Nemáme kontrolu nad používáním údajů získaných prostřednictvím stránek platební služby ze strany této služby ani za ně neneseme odpovědnost.

Externí inzerenti

Můžeme využívat externí reklamní firmy k umístění reklamy na zboží a služby, které vás při návštěvě našich či jiných internetových stránek mohou zajímat, a to na základě informací o vaší návštěvě těchto a dalších webových stránek. Za tím účelem mohou tyto společnosti umísťovat či rozpoznávat jedinečný soubor cookie ve vašem prohlížeči. Chcete-li o tomto postupu získat více informací a znát své možnosti, jak nedovolit, aby tyto společnosti uvedené informace používaly, navštivte Network advertising

Bezpečnost

Používáme přiměřená organizační, technická a administrativní opatření na ochranu osobních údajů, které máme v držení. Žádný systém pro internetový přenos dat ani žádný systém úložiště dat však bohužel nemůže zajistit 100% bezpečnost.

Možnosti a přístup

Můžete vyjádřit výslovný nesouhlas s příjímáním elektronických sdělení od společnosti Gore a/nebo s tím, aby společnost Gore vaše osobní údaje předávala k vlastním marketingovým účelům, a to tak, že nám zašlete e-mail na: kontaktujte nás.

Chcete-li prohlížet, kontrolovat, opravovat, aktualizovat, vyřadit, vymazat či jinak omezit používání svých osobních údajů, které nám byly dříve poskytnuty, můžete se na nás obrátit zasláním e-mailu na kontaktujte nás.

Ve své žádosti jasně uveďte, které údaje chcete změnit, s čím vyjadřujete výslovný nesouhlas, zda byste chtěli své osobní údaje vyřadit z naší aktivní databáze, či nám dejte jinak vědět, jakým způsobem byste chtěli použití svých osobních údajů omezit.

DOBA UCHOVÁNÍ INFORMACÍ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro splnění účelů uvedených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, s výjimkou případů, kdy příslušné předpisy ukládají nebo dovolují dobu delší.

POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK NEZLETILÝMI

Tyto stránky nejsou určeny k používání osobami mladšími osmnácti (18) let a žádáme, aby tyto osoby neposkytovaly prostřednictvím stránek žádné osobní údaje.

PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje mohou být uchovávány a zpracovávány v kterémkoli státě, kde máme zařízení a kde podnikáme; tím, že nám poskytnete osobní údaje, souhlasíte s předáváním těchto osobních údajů do jiných států, než kde máte trvalé bydliště, včetně Spojených států amerických, které mohou mít odlišná pravidla pro ochranu osobních údajů než stát vašeho bydliště. Více informací naleznete v seznamu společností ve skupině.

CITLIVÉ INFORMACE

Na stránkách nebo jejich prostřednictvím nám nezasílejte ani nesdělujte žádné citlivé informace (např. údaje o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském či jiném přesvědčení, sexuálním životě, zdraví, trestní minulostí či členství v odborech).

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy, jak vaše osobní údaje používáme nebo k těmto Zásadám ochrany osobních údajů, kontaktujte nás nebo napište na následující adresu: W.L. Gore & Associates GmbH, Corporate & Legal, Hermann-Oberth-Str. 22-24, 85640 Putzbrunn, Germany.